aşı

aşı1

Eski Türkçe āş "yama, eklenti, onarım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aş- "geçmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

aşı2

Eski Türkçe aşu "kızıl toprak boya, rubrica" sözcüğünden evrilmiştir.