ağız

ağız

ETü: [ Irk Bitig, <900]
böri ağzı emsimiş [kurdun ağzı zehirliymiş?] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aġız [[Nehrin, su tulumunun, testinin, şarap küpünün ya da kuyunun ağzı (...) İnsan veya hayvanın ağzı.]]

<< ETü aġız insanın ses aygıtı, ağız onom ā/ağ ağız sesi

Not: Karş. ETü ağız, geŋiz, oğuz "boğaz", kögüz "göğüs" > ağrı-/aŋrı-mak, geğri-mek, ağır-mak, kökre-mek.

Benzer sözcükler: ağızlık, aslanağzı, yol ağzı

Bu maddeye gönderenler: ağrı- (ağrı), anır-


08.04.2015
ağız2

Fa āġāz آغاز zbaşlangıç