Yezidi

yetki

TTü yet- +gU

yetkin

TTü yet- +gIn

yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş

yevm

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) tapınmak

Yezidi

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
yezīdī: Sectator [sapkın mezhepli]

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.

 yezdan

Not: Eski İran geleneğinde "tanrı" anlamına gelen yezed ile Şii/Türkmen geleneğinde kötüleme sözü olan yezīd sözcüklerinin hangisinden türetilmiş olduğu açık değildir. • Êzîdî aynı adın yeni Kürtçe imlaya göre yazımıdır.

Benzer sözcükler: Êzîdî


12.03.2015
yezit

öz Yezīd bin Muaviye Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683) Ar yazīdu يزيد z [#zyd] artar Ar zāda زاد zarttı

yığ|mak

<< ETü yıġ- toplamak, küme yapmak

yığın

<< ETü yıġın yığıntı, özellikle toprak ETü yıġ- +In

yığınak

TTü yığ- +AnAk

yık|mak

<< ETü yık- aşağı indirmek, tahrip etmek