UFO

uçuk2
uçurtma

TTü uçur-/uçurt- +mA

uçurum

<< OTü uçurum yar, düşülecek yer ETü uçur- uçurmak, düşürmek +Im

ufak

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-

UFO

[ Cumhuriyet - gazete, 1980]
UFO ne oldukları anlaşılamayan uzay cisimleri anlamına gelen ... "... konvektörlü ısıtıcı markası" [ Cumhuriyet - gazete, 2012]
Isıtma sektörünün önde gelen markalarından UFO üstün teknolojik özelliklerle donatılan Convector modelini piyasaya sürdü

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»


20.08.2017
ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü

uğra|mak

<< ETü oġra-/uġra- rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak ETü uġur denk gelme +(g)A-

uğrak

TTü uğra- +Uk

uğraş

TTü uğra- yoluna çıkmak, çatmak +Iş