LED

leb

Farsça ve Orta Farsça lab لب z "dudak" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leb- biçiminden evrilmiştir.

lebbeyk

Arapça lby kökünden gelen labbayk لبّيك z "«sana geldim, çağrına uydum», hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.

lebiderya

Farsça lab "dudak, (mec.) kenar" ve Farsça daryā "deniz" sözcüklerinin bileşiğidir.

leblebi

Arapça lb kökünden gelen lablāb لبلاب z "fasulyegillerden bir tür, dolichos lablab" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lbb kökünden gelen lubb لبّ z "1. kalp, yürek, 2. çekirdek, tane, kabuğun içindeki şey, ağaç gövdesinin en iç halkası" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice lb kökünden gelen lev לב z "yürek, bir şeyin içi veya gizli kısmı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ləvāv לבב z "yürek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen libbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

leçek

Farsça laçak لچك z "üçgen şeklinde bağlanan kadın baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

LED
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1999]
takometre aşırı devirlerde kırmızıya dönen LED ışıklarını içeriyor.

Köken

İngilizce LED sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce light emitting diode "ışık üreten diyot" deyiminden türetilmiştir.


22.12.2014
ledüni

Arapça ladunī لدنى z "batına ilişkin, transandantal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ladun لدٌ, لدن z "ta, öte [edat]" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

leff

Arapça lff kökünden gelen laff لفّ z "sarma, dürme, bohçalama" sözcüğünden alıntıdır.

legal

Fransızca légal "yasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen legalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lēx, lēg- "yasa, özellikle dinî yasa" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgere "sözleşmek, görev tevdi etmek" fiili ile eş kökenlidir.

lego

Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Danimarka dilinde leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.

leğen

Farsça lagan لگن z "tas, leğen, içki tası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen laḳan لَقَن z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lekáni λεκάνι z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça lakannu veya laχannu "tas, özellikle ilaç veya içki veya adak tası" sözcüğü ile eş kökenlidir.