+perver

pertavsız

Farsça partav-sūz پرتو سوز z "büyülteç" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça partav پرتو z "ışın, ışık" ve Farsça sūz سوز z "yakan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça sōχtan, sūz- سوختن, سوز z "yanmak, yakmak" fiilinden türetilmiştir. )

peruka

Fransızca perruque "takma saç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen perruca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca peluca "hayvan postu, pösteki" sözcüğünden alıntıdır.

perva

Farsça parvā پروا z "korku, çekinme, vaz geçme" sözcüğünden alıntıdır.

pervane

Farsça parvāne پروانه z "1. haberci, öncü, 2. «(ışığa) yönelen», gece kelebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça parvānag "öncü, önder" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça parvān "ön, ileri" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 280)

pervaz

Farsça ve Orta Farsça parvāz پرواز z "1. uçma, seğirtme, 2. kanat, çatı saçağı, sundurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-vaz "uçuşma, koşuşma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vaz- "gitmek, götürmek, uçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "gitmek, götürmek, iletmek" biçiminden evrilmiştir.

+perver
Köken

Farsça parvar "besleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça parvardan "1. beslemek, bakmak, yetiştirmek, eğitmek, 2. (esk.) tapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-var- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Misafirperver esasen "konuk besleyen" demektir. Vatanperver deyimindeki kullanımı, perver sözcüğünün Farsçada ender görülen "tapınma" anlamından türetilmiştir.

Benzer sözcükler

ameleperver, hamiyetperver, hürriyetperver, milliyetperver, misafirperver, sühanperver, sulhperver

Bu maddeye gönderenler

şikemperver, vatanperver


18.08.2017
pervers

Fransızca pervers "sapık, kuraldışı, kötü niyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perversus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pervertere "devirmek, altüst etmek, ihlal etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "döndürmek, çevirmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir.

pes

Farsça ve Orta Farsça past پست z "alçak, aşağı, yenik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça upa-sti- "aşağı-duran" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde upa "aşağı (edat ve önek)" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *upó biçiminden evrilmiştir.

pesimist

Fransızca pessimiste "kötümser, bedbin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pessimus +ist° z "en kötü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-samos sözcüğünden alıntıdır.

pespaye

Farsça past پست z "alçak, aşağı" ve Farsça pāye پايه z "rütbe, basamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

pestenkerani

Farsça pastānkārānī پستانكارانى z "en kötüsünü yapana yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pastān پستان z "aşağılar, kötüler" (NOT: Bu sözcük Farsça past پست z "aşağı" sözcüğünün çoğuludur. ) ve Farsça kār كار z "yapan, eden" sözcüklerinin bileşiğidir.