+men

memluk

Arapça mlk kökünden gelen mamlūk مَملوك z "sahip olunan (kişi), kul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "sahip idi, egemen idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memnu

Arapça mnˁ kökünden gelen mamnūˁ ممنوع z "yasaklanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memnun

Arapça mnn kökünden gelen mamnūn ممنون z "minnettar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "minnet etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memorandum

Latince memorandum "hatırlanacak şey, not, muhtıra" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince memorare "anmak, hatırlamak" fiilinin nötrüdür. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-mn-os- biçiminden evrilmiştir. Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

memur

Arapça Amr kökünden gelen maˀmūr مأمور z "iş eri, emir kulu, görevli kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

+men
Köken

İngilizce man "adam, kişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mann- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mon- biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce bileşiklerde meslek adı yapımında kullanılan sözcük, İngilizcede var olmayan Fransızca ve Türkçe sözcükler yapımında kullanılmıştır. Ör: sportmen, rekortmen, vatman. || Türkçe +mAn eki için ilgili Ekler sayfasına bakınız.

Benzer sözcükler

transfermen


15.11.2019
men

Arapça mnˁ kökünden gelen manˁ مَنْع z "engelleme, yasaklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "durdurdu, engelledi, yasakladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

menajer

İngilizce manager "at terbiyecisi [esk.], yönetici, idareci" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce manage "at terbiye etmek [esk.], idare etmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden türetilmiştir.

mendebur

Arapça min ad-dabūr من الدبور z "«Batı rüzgârından»" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça dbr kökünden gelen dabūr دبور z "Batı rüzgârı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

menderes

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca maíandros μαίανδρος z "dolambaç, kıvrılarak akan su" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Maíandros "Büyük Menderes nehri" özel adından türetilmiştir.

mendil

Arapça mndl kökünden gelen mandil مندل z "peçete, peşkir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manṭiliyūn מנטליון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mantḗlion μαντδήλιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen mantēle veya mantellum sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince manutergium "el bezi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince tergere "silmek" sözcüklerinin bileşiğidir.