krat

+krat

Fransızca +crate veya İngilizce +crat "[bileşik adlarda] güçlü, muktedir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca +kratēs -κρατης z "güçlü, sert, yiğit" parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kret- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-¹ "sert" kökünden türetilmiştir.

kırat

Arapça ḳirāt قرات z "1. keçiboynuzu çekirdeği, 2. bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kerátion κεράτιον z "1. «boynuzcuk», keçiboynuzu bitkisi, ceratonia siliqua, 2. keçiboynuzu çekirdeğine eşdeğer tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéras κέρας z "boynuz" sözcüğünün küçültme halidir.