+gon

gol

İngilizce goal "1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma" sözcüğünden alıntıdır.

gold

İngilizce gold "altın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gultham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥-tó-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak, altın" kökünden türetilmiştir.

golf

İngilizce golf "1. bir oyun, 2. bu oyuna mahsus pantolon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca golfo "körfez, çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colpus veya colphus "koy, körfez, derin kaya çukuru, çöküntü" sözcüğünden evrilmiştir.

gollik

Kürtçe (Kurmanci) golik "buzağı, inek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ga "inek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen gaw sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir.

gomalak

Fransızca gomme à laque "«cila reçinesi», rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen cila" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gomme "sakız, reçine" (NOT: Bu sözcük Latince gummi veya gommi "Nil akasyası ağacından elde edilen reçine" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kómmi κόμμι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen kmj-t sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca laque "cila" sözcüklerinin bileşiğidir.

+gon
Köken

Fransızca +gone, gono+ veya İngilizce +gon, gono+ "[bileşik adlarda] açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gōnía γωνία z "açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için gönye maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dodekagon, heksagon, izogonal, oktogon


29.12.2014
gonad

Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gonas, gonad- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca gónos veya gonḗ γόνος/γονή z "üreme, soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca genésthai, gon- γενέσθαι, γον- z "üremek" fiilinden türetilmiştir.

gonca

Farsça ġonçe غنچه z "tomurcuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġoncīdan غنجىدن z "toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

gondol

Venedikçe gondola "Venedik'e özgü bir tür kayık" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Orta Yunanca kontúra κοντούρα z "Bizans'ta bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gong

Fransızca ve İngilizce gong "Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı çalgı, zil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca aynı anlama gelen gong-gong sözcüğünden alıntıdır.

gonore

Fransızca gonorrhée "belsoğukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen gonorrhoía sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος z "tohum, meni" ve Eski Yunanca ʰréō "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.