ber

+ber

Farsça +bar veya +var بر/ور z "[bileşik adlarda] getiren, taşıyan, ürün veren" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça burdan, bar- بردن, بر z "getirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bar- fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baraiti fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe aynı anlama gelen bhárati fiili ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir.

ber+

Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin [bileşik adlarda] de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir.