ark

+ark

Fransızca +arque veya İngilizce +arch "[bileşik adlarda] baş, reis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχḗ αρχή z "reis, önder" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca árχō άρχω z "başlamak, ilk olmak, baş olmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

ark1

Eski Türkçe arık "hendek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ar- veya yar- "yarmak, kanal açmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

ark2

Fransızca arc "kemer, yay, kavis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen arcus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂erku-s (*arku-s) "(ok ve) yay" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂erkʷo- (*arkʷo-) biçiminden evrilmiştir.