+ürj

ünsiyet

Arapça Ans kökünden gelen uns انس z "evcil ve alışık olma, evcillik, insancıllık" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça anisa أنس z "alıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

üre

Fransızca urée "idrarı oluşturan kimyasal madde" veya (İlk kullanımı: 1803 Fr.) Yeni Latince aynı anlama gelen urea sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oúron ούρον z "idrar" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wor-s-om (*awor-s-om biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wers- (*awers-) "damlatmak, akıtmak" kökünden türetilmiştir.

üre|mek

Eski Türkçe üdre- "çoğalmak, bereketli olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *üdür "bereket? döl?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

üremi

Fransızca urémie "idrarda kanama" sözcüğünden alıntıdır.

üretan

Fransızca uréthane veya İngilizce urethane "kimyada ürik asit esteri" sözcüğünden alıntıdır.

+ürj
Köken

Fransızca +urge "[bileşik adlarda] yapan, işleyen" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen +ourgos -ουργος z parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca érgō έργω z "yapmak, işlemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

Daha fazla bilgi için erg(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

+urg, +ürji

Bu maddeye gönderenler

dramatürji, metalürji, siderürji, şirürji


28.04.2018
ürk|mek

Eski Türkçe ürk- "korkarak kaçmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen irk- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

üroloji

Fransızca urologie "idrar-bilim, bevliye" sözcüğünden alıntıdır.

ürper|mek

Eski Türkçe ürper- "tüyü dikilmek veya kabarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ürüp "kabarık" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ür- "üflemek, şişirmek" fiilinden türetilmiştir.

ürtiker

Fransızca urticaire "kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince urtica "ısırgan otu" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

ürü|mek

Eski Türkçe ǖr- "üflemek, (köpek) havlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *üvür- veya üyür- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük ü veya üw "üfleme ve havlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.