şov

şom

Arapça şAm kökünden gelen şuˀm شؤم z "uğursuzluk (ad), uğursuz (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˀm شأم z "sol, kuzey" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şopar

Roma dilinde (Çingenece) şopar "oğlan" sözcüğünden alıntıdır.

şorolo

Roma dilinde (Çingenece) bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

şort

İngilizce short trousers "kısa pantolon" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce short "kısa" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skurtaz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *skeran "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² biçiminden evrilmiştir.

şose

Fransızca chaussée "taş döşeli yol, sertleştirilmiş yüzeyli karayolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince via calceata "taş döşeli yol" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince calceare "taş döşemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Geç Latince fiil Latince calx, calc- "taş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

şov
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

İngilizce show "gösteri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to show "göstermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skauan "bakmak, görmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kewh₁- (*(s)kew-) "dikkat etmek" biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

şovmen

Bu maddeye gönderenler

showroom, talk show


06.03.2013
şoven

Fransızca chauvin "aşırı milliyetçi kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Nicolas Chauvin "Hyppolite ve Théodore Cogniard'ın Cocarde Tricolore (1831) adlı vodvil gösterisinde aşırı milliyetçi karakter" özel adından türetilmiştir.

şöbiyet

Arapça şbˁ kökünden gelen şabˁiyya(t) شبعيّة z "tıka basa yeme, fazlasıyla doyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiˁa شبع z "çok yedi, doydu, gına geldi" fiilinin masdarıdır.

şöhret

Arapça şhr kökünden gelen şuhra(t) شهرة z "belirme, öne çıkma, tanınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

şölen

Farsça şīlān شيلان z "hükümdar ziyafeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca şilün veya şölün "çorba" sözcüğünden alıntıdır.

şömine

Fransızca cheminée "bacalı ocak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince caminata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caminus "ocak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince sözcük Eski Yunanca kamīnos καμίνος z "kubbeli taş fırın, tandır, evren" sözcüğünden alıntıdır.