şom

şnorkel

Alm Schnorchel denizaltı ve dalgıçlara özgü nefes borusu Alm schnorchen horlamak, hırıldamak

şofben

Fr chauffe-bain banyo ısıtıcı § Fr chauffer ısıtmak, ateşlemek Lat bain banyo (<< Lat balneum a.a. )

şoför

Fr chauffeur 1. (buharlı gemi veya lokomotifte) ateşçi [esk.], 2. motorlu araç sürücüsü << OLat calefactor OLat calefacere ısıtmak, ateşlemek +(t)or § Lat calor ısı Lat facere, fact- yapmak

şok

Fr choc 1. çarpışma, çatışma, elektrik çarpması, 2. ani ve can acıtıcı olay İng shock a.a.

şokola

Fr chocolat çikolata İsp chocolate

şom

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
sen bad-baχt, şūˀm turur-sen, kavmiŋ seniŋ şūˀmlukuŋda helāk boldılar, bizni me helāk kılur-sen [sen bedbaht uğursuzsun, kavmin senin uğursuzluğunda helak oldu, bizi de helak kılarsın] [ Işknâme, 1398]
didi iy barmağı şūm [ey gelişi uğursuz] sözleri şūm / işi vü fikri vü kendüsi meşˀūm

Ar şuˀm شؤم z [#şAm fuˁl msd.] uğursuzluk (ad), uğursuz (sıfat) ≈ Ar şaˀm شأم zsol, kuzey

Not: Şam adı “kuzey (ülkesi)” anlamındadır. Karş. Yemen "1. sağ, 2. güney (ülkesi)".

Benzer sözcükler: şom ağızlı

Bu maddeye gönderenler: şeamet (meşum), şimal


20.08.2017
şopar

Roma şopar oğlan

şorolo

~? Roma

şort

İng short trousers kısa pantolon İng short kısa << Ger *skurtaz a.a. Ger *skeran kesmek << HAvr *(s)ker-² a.a.

şose

Fr chaussée [pp. fem.] taş döşeli yol, sertleştirilmiş yüzeyli karayolu << OLat via calceata [pp. fem.] taş döşeli yol OLat calceare [den.] taş döşemek +()t° Lat calx, calc- taş

şov

İng show gösteri İng to show göstermek Ger *skauan bakmak, görmek << HAvr *(s)kewh₁- (*(s)kew-) dikkat etmek