şizofren

şiş2

Eski Türkçe sış veya siş "yumru, şişkin şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sışıl- "kabarmak" fiili ile eş kökenlidir.

şişe

Farsça şīşe شيشه z "cam, camdan mamul kadeh veya sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aşīşā אשישא z "sürahi, şarap testisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 127.) Bu sözcük Eski Mısır dilinde şş "şeffaf kristal mermer, alabaster" sözcüğünden alıntıdır.

şişko

Türkiye Türkçesi şişik fiilinden türetilmiştir.

şişman

Türkiye Türkçesi şiş- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

şive

Farsça şīve شيوه z "tarz, üslup, eda, naz, işve" sözcüğünden alıntıdır.

şizofren
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
şizofrenik ailelerde de bazan büyük istidadlar vardır

Köken

Fransızca schizophrène "kişilik bölünmesi hastalığına tutulmuş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sχízō σχίζω z "bölmek" ve Eski Yunanca phrḗn φρήν z "akıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için şist, frenoloji maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

şizofreni, şizofrenik

Bu maddeye gönderenler

şizoit


29.06.2015
şizoit

Fransızca schizoïde veya İngilizce schizoid "şizofreniye yatkın (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır.

şlem

İngilizce slam "1. çarparak kapatma, 2. (whist ve briç gibi oyunlarda) tüm elleri alarak kazanma" sözcüğünden alıntıdır.

şnitzel

Almanca Schnitzel "ince kesilerek una bulanmış biftek" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schnitzen "dilim dilim kesmek, kırpmak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Almanca schneiden "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Almanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *snei̯t- biçiminden evrilmiştir.

şnorkel

Almanca Schnorchel "denizaltı ve dalgıçlara özgü nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schnorchen "horlamak, hırıldamak" kökünden türetilmiştir.

şofben

Fransızca chauffe-bain "banyo ısıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chauffer "ısıtmak" (NOT: Bu sözcük Geç Latince calefacere fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince calor "ısı" ve Latince facere, fact- "yapmak" ve ) ve Latince bain "banyo" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince aynı anlama gelen balneum sözcüğünden evrilmiştir. )