şiraze

şintoizm

Japonca şintō 神道 z "«tanrılar yolu», Japonya'da dinî geleneklerin tümü" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Japonca sözcük Çince şén dào 神道 z "tanrısal yol" deyiminden alıntıdır.

şipşak

şıp "hızlı eylem sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şir

Farsça şīr veya şēr شير z "aslan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şagr sözcüğünden evrilmiştir.

şir(o)+

Fransızca ve İngilizce chiro+ "[bileşik adlarda] el" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χeír χείρ z "el" sözcüğünden alıntıdır.

şira

Arapça şry kökünden gelen şirāˀ شِرَاء z "satın alma, ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

şiraze
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]

Köken

Farsça şīrāze شيرازه z "ilik dikişi, kitabın sırt dikişi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şīrāz "çökelek, meyve pestili" sözcüğünden +a ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için şıra maddesine bakınız.


14.11.2019
şirden

Farsça şīrdān شيردان z "geviş getiren hayvanların ikinci midesi" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça şīr شير z "süt" ve Farsça dān1 دان z "kap, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

şirin

Farsça ve Orta Farsça şīrīn شيرين z "1. sütlü, sütsü, süt gibi, 2. tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça şīr شير z "süt" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir.

şirk

Arapça şrk kökünden gelen şirk شِرْك z "1. paylaşma, ortak olma, 2. tanrıya eş koşma, çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

şirket

Arapça şrk kökünden gelen şirka(t) شركة z "ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şiropraktör

Fransızca chiropracteur veya İngilizce chiropractor "çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χeiropraktikós χειροπρακτικός z sözcüğünden alıntıdır.