şinik

şimendifer

Fransızca chemin de fer "demir yolu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chemin "yol" (NOT: Bu sözcük Geç Latince camminus "yol" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca fer "demir" sözcüklerinin bileşiğidir.

şimşek

Türkiye Türkçesi süŋşek "şimşek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi süŋüş "mızrak" sözcüğünden +Ak ekiyle türetilmiştir.

şimşir

Farsça şimşād veya şimşār شمشاد/شمشار z "şimşir ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

şinanay

Roma dilinde (Çingenece) şinanay "yok" sözcüğünden alıntıdır.

+şinas

Farsça şinās شناس z "bilen, tanıyan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şināχtan, şinās- شناختن, شناس z "bilmek, tanımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şnāχtan, şnās fiilinden türetilmiştir. (NOT: Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zan-, zainti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen jnā-, jānāti sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵn̥h₃-sḱé- (*ǵnō-sḱé-) biçiminden evrilmiştir.

şinik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şer'iye Sicilleri, 1500 yılından önce]
otuz yedi müd beş kile üç şinik χarc olmış [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şīnik: Quartale, octava pars mensurae hordei [tahıl ölçeğinin sekizde biri]

Köken

Eski Yunanca ve Orta Yunanca χoîniks χοῖνιξ z "1. bir tahıl ölçüsü, 2. kölelere verilen günlük tayın, yevmiye" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Herod. I:192; Schilbach, Byzantine Metrologie 283. ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1265-66.


10.06.2015
şintoizm

Japonca şintō 神道 z "«tanrılar yolu», Japonya'da dinî geleneklerin tümü" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Japonca sözcük Çince şén dào 神道 z "tanrısal yol" deyiminden alıntıdır.

şipşak

şıp "hızlı eylem sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şir

Farsça şīr veya şēr شير z "aslan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şagr sözcüğünden evrilmiştir.

şir(o)+

Fransızca ve İngilizce chiro+ "[bileşik adlarda] el" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χeír χείρ z "el" sözcüğünden alıntıdır.

şira

Arapça şry kökünden gelen şirāˀ شِرَاء z "satın alma, ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.