şimşir

şilte

Fa çiltā چلتا zkatmerli battaniye, bundan mamul asker giysisi, zırh § Fa çihil چهل zkırk Fa تا zkat

şimal

Ar şimāl شمال z [#şml fiˁāl msd.] 1. sol, 2. kuzey (gün doğumuna oranla sol) (≈ İbr/Aram simāl סמל za.a. ≈ Akad şumēlu a.a. )

şimdi

<< OTü şimdi << ETü uş imdi işte şimdi

şimendifer

Fr chemin de fer demir yolu § Fr chemin yol (<< OLat camminus yol ) Fr fer demir

şimşek

<< TTü süŋşek şimşek TTü süŋüş [küç.] mızrak +Ak

şimşir

şimşad [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
servdür, şimşāddur, ˁardur, ṣanavberdür çimşir [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dağlarında çimşīr dıraχtı [ağacı], bağlarında serv ü cevīz-i Rūm dıraχtı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çimşīr: baks, şimşad (...) her dem taze bir nevˁ ağaçdır

Fa şimşād/şimşār شمشاد/شمشار zşimşir ağacı

Not: Türkçe sözcük belki Fa şamşīr "kılıç" ile kontaminasyona uğramıştır.

Benzer sözcükler: kel başa şimşir tarak, şimşir ağacı


22.09.2019
şinanay

Roma şinanay yok

+şinas

Fa şinās شناس zbilen, tanıyan Fa şināχtan, şinās- شناختن, شناس zbilmek, tanımak OFa şnāχtan, şnās a.a. (≈ Ave zan-, zainti a.a. ≈ Sans jnā-, jānāti a.a. ) << HAvr *ǵn̥h₃-sḱé- (*ǵnō-sḱé-) a.a.

şinik

EYun/OYun χoîniks χοῖνιξ z1. bir tahıl ölçüsü, 2. kölelere verilen günlük tayın, yevmiye

şintoizm

Jap şintō 神道 z«tanrılar yolu», Japonya'da dinî geleneklerin tümü +ism° Çin şén dào 神道 ztanrısal yol

şipşak

onom şıp hızlı eylem sesi