şifre

şiddet

Arapça şdd kökünden gelen şidda(t) شدّة z "sertlik, katılık, zorluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

şifa

Arapça şfw kökünden gelen şifāˀ شفاء z "iyileşme, tedavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafā شفا z "tedavi etti, iyileştirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

şifahi

Arapça şifāhī شفاهاً z "1. dudaksıl, dudağa ait, 2. büyük dudaklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şfh kökünden gelen şifāh شفه z "dudak" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice sāphāh שָׂפָה z "1. kenar, bordür, çerçeve, 2. dudak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şifon

Fransızca chiffon "1. eskiyip incelmiş kumaş, toz bezi, 2. bir tür ince muslin kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chiffe "paçavra" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir.

şifoniyer

Fransızca chiffonier "çekmeceli giysi dolabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chiffon "bez, paçavra" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

şifre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Chiffre [Fr.] رقم rakam; نشان nişan; چفره çifra [ Schlechta-Wssehrd, Manuel terminologique français-turque, 1870]
écrire en chiffres [Fr.]: şifrelemek, şifre ile yazmak

Köken

Fransızca chiffre "sayı, rakam, kod" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca ciffra "1. sıfır, 2. Arap rakamları" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣifr صفر z "sıfır" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sıfır maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Fransızca chiffrer "rakamlaştırmak, kodlamak".

Benzer sözcükler

şifrelemek

Bu maddeye gönderenler

deşifre


20.08.2018
Şii

Arapça şīˁī شيعى z "1. hizipçi, bir partiye mensup olan, 2. Ali taraftarı, Şii" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şyˁ kökünden gelen şīˁa(t) شيعة z "hizip, fraksiyon" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça şāˁa شاع z "yayıldı, bölündü" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

şiir

Arapça şˁr kökünden gelen şiˁr شِعْر z "şiir" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça şaˁara شَعَرَ z "bildi, andı" fiilinin fiˁl vezninde türev olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Bu sözcük İbranice şrr kökünden gelen şīr שִׁיר z "1. dizi, zincir, gerdanlık, 2. manzume, şarkı, şiir" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şikâr

Farsça şikār veya şikar شكار/شكر z "av (av eylemi ve avlanan hayvan)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca əşkar- veya şkar- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir.

şikâyet

Arapça şkw kökünden gelen şikāya(t) شكاية z "yakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شَكَا z "yakındı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şike

Fransızca chiqué "dalavereli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chiquer "dalavere yapmak, tağşiş etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca chic "şık, cazip" sözcüğünün isimden türetilmiş fiili olabilir; ancak bu kesin değildir.