şiddet

şırınga

Yun siringa σύριγγα zsıvı çekme pompası << EYun sýrinks, syring- σῦρινξ züfleme borusu, su çekme borusu, şırınga EYun sýrō σύρω zçekmek

şırlağan

Fa şīr rawġan شير روغن zsusam yağı, bitkisel yağ § Fa şīr شير zsüt, bitkilerden elde edilen özsuyu Fa rawġan روغن zyağ

şıvgın

<<? TTü çıġgın taze dal, filiz TTü çık- +gIn

şiar

Ar şiˁār شِعار z [#şˁr fiˁāl msd.] üzerinde anlaşılan şey veya söz, parola Ar şaˁara شَعَرَ zanladı

şibidak

Alm Schiebedach a.a. § Alm schiebe çekme, kaydırma Alm Dach tavan (<< Ger *thakam a.a. )

şiddet

KTü: "sertlik" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Kaçan kim teŋri teˁala hükm kılsa aŋar şiddet birle karşu tapgay [Tanrı Teala hükm etse ona katılıkla karşı koy] "sıkıntı" [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
Dāne toprak içre şiddet çekdügiçün nice gün / baş çeküp χurremlenür ārāyiş-i bustān olur "yasadışı saldırı" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
itaatsizlik yapmış olduklarından dolayı hapsedilmiş olan kimselerden şiddet istimal etmemiş olanların serbest bırakılacağı "a.a." [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Berlin'de Yahudilere karşı şahsî şiddet hareketleri de kaydedilmiştir.

Ar şidda(t) شدّة z [#şdd fiˁla(t) msd.] sertlik, katılık, zorluk Ar şadda شدّ zsert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı

Not: İng violence karşılığı olarak kullanımı 20. yy'a aittir.

Benzer sözcükler: şiddetlenmek, şiddetli

Bu maddeye gönderenler: şedde, şedit


04.09.2018
şifa

Ar şifāˀ شفاء z [#şfw fiˁāl msd.] iyileşme, tedavi Ar şafā شفا ztedavi etti, iyileştirdi

şifahi

Ar şifāhī شفاهاً z [nsb.] 1. dudaksıl, dudağa ait, 2. büyük dudaklı Ar şifāh شفه z [#şfh] dudak ≈ İbr sāphāh שָׂפָה z1. kenar, bordür, çerçeve, 2. dudak

şifon

Fr chiffon 1. eskiyip incelmiş kumaş, toz bezi, 2. bir tür ince muslin kumaş Fr chiffe paçavra +on

şifoniyer

Fr chiffonier çekmeceli giysi dolabı Fr chiffon bez, paçavra +ari°

şifre

Fr chiffre sayı, rakam, kod İt ciffra 1. sıfır, 2. Arap rakamları Ar ṣifr صفر zsıfır