şiş2

şirret

Ar şirra(t) شرّة z [#şrr fiˁla(t) msd.] kötülük etme, kötülük, bela Ar şarra شرّ zkötülük etti

şirürji

Fr chirurgie cerrahi EYun χeirourgía χειρουργία zelle yapılan işlem, ameliyat

şist

Fr schiste tabakalara ayrılan bir tür taş EYun sχistós σχιστός zyarılan EYun sχízō σχίζω zyarmak +ist° << HAvr *skid-i̯é- HAvr *skei̯d- yarmak

şiş|mek

<< ETü sış- şişmek, kabarmak

şiş1

<< ETü sış ucu sivri çubuk ETü sı- kesmek +Iş

şiş2

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
sışka yaraşur [yumruya iyi gelir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
siş [[vücutta bir şişkinlik ya da yumru]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
şiş [[kabartı]]

<< ETü sış/siş yumru, şişkin şey ≈ ETü sışıl- kabarmak

 şiş-

Not: Önsesteki /ş/ asimilasyon sonucudur. *sışış biçiminden sadeleştirildiği düşünülebilir.


07.05.2015
şişe

Fa şīşe شيشه zcam, camdan mamul kadeh veya sürahi Aram aşīşā אשישא zsürahi, şarap testisi (Kaynak: Jastrow sf. 127.)Mıs şş şeffaf kristal mermer, alabaster

şişko

TTü şişik

şişman

TTü şiş- +mAn

şive

Fa şīve شيوه ztarz, üslup, eda, naz, işve

şizofren

Fr schizophrène kişilik bölünmesi hastalığına tutulmuş kişi § EYun sχízō σχίζω zbölmek EYun phrḗn φρήν zakıl