şiş1

şiropraktör

Fr chiropracteur İng chiropractor çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse EYun χeiropraktikós χειροπρακτικός za.a.

şirret

Ar şirra(t) شرّة z [#şrr fiˁla(t) msd.] kötülük etme, kötülük, bela Ar şarra شرّ zkötülük etti

şirürji

Fr chirurgie cerrahi EYun χeirourgía χειρουργία zelle yapılan işlem, ameliyat

şist

Fr schiste tabakalara ayrılan bir tür taş EYun sχistós σχιστός zyarılan EYun sχízō σχίζω zyarmak +ist° << HAvr *skid-i̯é- HAvr *skei̯d- yarmak

şiş|mek

<< ETü sış- şişmek, kabarmak

şiş1

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
ékki kamış sış kıyıp ékki köziŋe sançıp tezti [iki kamıştan şiş kesip, iki gözüne sokup kaçtı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sış [[tutmaç yerken kullanılan şiş/çatal]] (...) şış [[a.a.]]

<< ETü sış ucu sivri çubuk ETü sı- kesmek +Iş

Not: Önseste regresif asimilasyon görülür.

Benzer sözcükler: çöp şiş, şiş kebap, şişlemek


13.12.2015
şiş2

<< ETü sış/siş yumru, şişkin şey ≈ ETü sışıl- kabarmak

şişe

Fa şīşe شيشه zcam, camdan mamul kadeh veya sürahi Aram aşīşā אשישא zsürahi, şarap testisi (Kaynak: Jastrow sf. 127.)Mıs şş şeffaf kristal mermer, alabaster

şişko

TTü şişik

şişman

TTü şiş- +mAn

şive

Fa şīve شيوه ztarz, üslup, eda, naz, işve