şeytan

şevketibostan

§ Ar şawka(t) شوكة z [#şwk faˁla(t) mr.] diken Fa būstān بوستان zbahçe

şey

Ar şayˀ شيء z [#şyA faˁl ] şey, nesne <? Ar şāˀa شاء zistedi, irade etti

şeyda

Fa şaydā شيدا zdeli, tutkun

şeyh

Ar şayχ شيخ z [#şyχ faˁl ] yaşlı kişi, pir, dede, koca

şeyhülislam

Ar şayχu'l-islām شيخ السلام z«islamın büyüğü», 11. yy'dan itibaren kullanılan bir şeref ünvanı

şeytan

[ Codex Cumanicus, 1303]
saytani erksis etkän [Şeytanı güçsüz kılan] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol şeyṭānet-āyīn olan lāˁīn [o şeytanlık-düzen lanetli] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şeytan tırnağı: Tırnak piçi.

Ar şayṭān شيطان z [#şyṭ faˁlān msd.] İslam inancında anti-tanrı İbr şāṭān שָׁטָן z [#şṭn] düşman, iftiracı, şeytan İbr şāṭan שָׁטַן ziftira etmek, kandırmak

Not: Batı dillerine Yunanca vasıtasıyla Tevrat İbranicesinden geçmiştir. Karş. EYun satánas, Lat satan "şeytan".

Benzer sözcükler: aksi şeytan, şeytan tırnağı, şeytanca, şeytanet, şeytanî, şeytaniyet, şeytanlaşmak, şeytanlık, şeytansı

Bu maddeye gönderenler: satanist


23.09.2017
şezlong

Fr chaise longue uzun koltuk § Fr chaise/chaire sandalye, koltuk (<< OLat cathedra koltuk ) Lat longue uzun

şıh

Kürd şêχ tarikat önderi, saygıdeğer kişi Ar şayχ شيخ z

şık1

Ar şiḳḳ شِقّ z [#şḳḳ fiˁl ] yarım, gövdenin sağ ve sol yanı, iki olasılıktan biri Ar şaḳḳa شَقَّ zyardı, böldü

şık2

Fr chic 1. becerikli, hünerli, 2. iyi giyimli, zarif

şık3

onom küçük metal nesne sesi