şevketibostan

şetaret

Arapça şṭr kökünden gelen şaṭāra(t) شطارة z "şaklabanlık, soytarılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaṭura شَطُرَ z "seğirtti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şetland

İngilizce shetland "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Shetland "İskoçya'da bir takımada" özel adından türetilmiştir.

şev

Farsça şīb veya şīv شيب z "meyil, eğim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şēb sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşvaepa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

şevk

Arapça şwḳ kökünden gelen şawḳ شَوْق z "istek, arzu, cinsel arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şevket

Arapça şwk kökünden gelen şawka(t) شوكة z "1. diken, 2. (mec.) ruhsal güç, heybet, savaş azmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāka شاك z "sivri idi, battı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şevketibostan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yaprak ve kökleri yenen otsu bir bitki, cnicus benedictus" [ Cumhuriyet - gazete, 1992]
Gırit Türklerinın yedikleri otlann başlıcaları radıka, turpotu, şevketibostan

Köken

Arapça şwk kökünden gelen şawka(t) شوكة z "diken" ve Farsça būstān بوستان z "bahçe" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için şevket maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhtemelen Ege bölgesine veya Giritli lehçesine has bir sözcük iken 1990'ların başında ulusal kültüre mal oldu.


21.08.2017
şey

Arapça şyA kökünden gelen şayˀ شيء z "şey, nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˀa شاء z "istedi, irade etti" fiilinin faˁl vezninde türev olabilir; ancak bu kesin değildir.

şeyda

Farsça şaydā شيدا z "deli, tutkun" sözcüğünden alıntıdır.

şeyh

Arapça şyχ kökünden gelen şayχ شيخ z "yaşlı kişi, pir, dede, koca" sözcüğünden alıntıdır.

şeyhülislam

Arapça şayχu'l-islām شيخ السلام z "«islamın büyüğü», 11. yy'dan itibaren kullanılan bir şeref ünvanı" sözcüğünden alıntıdır.

şeytan

Arapça şyṭ kökünden gelen şayṭān شيطان z "İslam inancında anti-tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice şṭn kökünden gelen şāṭān שָׁטָן z "düşman, iftiracı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şāṭan שָׁטַן z "iftira etmek, kandırmak" fiilinden türetilmiştir.