şerif2

şeri1
şeri2

İngilizce sherry "bir tür tatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jérez "İspanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince oppidum Caesaris "Sezar kenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Caesar "Romalı devlet adamı" özel adından türetilmiştir.

şeri3

Fransızca chéri "sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cherir, cheriss- "sevmek, değer vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince carus "değerli" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kéh₂-ro-s (*kā́-ro-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keh₂- (*kā-) "sevmek" kökünden türetilmiştir.

şeriat

Arapça şrˁ kökünden gelen şarīˁa(t) شريعة z "hukuki ilkeler sistemi, hukuksallık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīˁ شرع z "hukuka uygun" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

şerif1

Arapça şrf kökünden gelen şarīf شريف z "seçkin, şerefli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şerif2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1954]
Filmlerde gördüğümüz birer 'kovboy', birer 'madam', birer 'şerif', ve birer 'Kızılderili'dir.

Köken

İngilizce sheriff "ilçede kralın temsilcisi (İng), kasaba yöneticisi (Amer)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce scīr-gerēfa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce scīr "ilçe (mod. shire)" ve Eski İngilizce gerēfa "yönetici" sözcüklerinin bileşiğidir.


21.10.2014
şerik

Arapça şrk kökünden gelen şarīk شريك z "ortak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şerir

Arapça şrr kökünden gelen şarīr شرير z "şer işleyen, kötülük yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarra شرّ z "kötülük yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şerit

Arapça şrṭ kökünden gelen şarīṭ شريط z "hurma yapraklarıyla örülen urgan, yassı ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "yardı, uzunlamasına kesti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şeş

Farsça şaş شش z "altı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşvaş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(k)swéḱs "altı" biçiminden evrilmiştir.

şeşhane

Farsça şaşχāne شش خانه z "altı-hane" sözcüğünden alıntıdır.