şeri2

şerbet

Arapça şrb kökünden gelen şarba(t) شربة z "1. bir defada içilen miktar, içim, 2. içecek şey, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şeref

Arapça şrf kökünden gelen şaraf شرف z "1. yücelme, öne çıkma, 2. onur, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

şerefe

Arapça şrf kökünden gelen şurafa(t) شرفه z "binada çıkıntı veya teras, ezan okunan balkon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinden türetilmiştir.

şerh

Arapça şrḥ kökünden gelen şarḥ شَرْح z "1. açma, yarıp içini çıkarma, 2. (bir metni) açıklama, yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شَرَحَ z "yardı, açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şeri1
şeri2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1930 yılından önce]

Köken

İngilizce sherry "bir tür tatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jérez "İspanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince oppidum Caesaris "Sezar kenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Caesar "Romalı devlet adamı" özel adından türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kayser maddesine bakınız.


17.06.2015
şeri3

Fransızca chéri "sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cherir, cheriss- "sevmek, değer vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince carus "değerli" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kéh₂-ro-s (*kā́-ro-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keh₂- (*kā-) "sevmek" kökünden türetilmiştir.

şeriat

Arapça şrˁ kökünden gelen şarīˁa(t) شريعة z "hukuki ilkeler sistemi, hukuksallık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīˁ شرع z "hukuka uygun" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

şerif1

Arapça şrf kökünden gelen şarīf شريف z "seçkin, şerefli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şerif2

İngilizce sheriff "ilçede kralın temsilcisi (İng), kasaba yöneticisi (Amer)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce scīr-gerēfa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce scīr "ilçe (mod. shire)" ve Eski İngilizce gerēfa "yönetici" sözcüklerinin bileşiğidir.

şerik

Arapça şrk kökünden gelen şarīk شريك z "ortak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.