şeref

şer1

Arapça şrr kökünden gelen şarr شرّ z "kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarra شرّ z "kötülük etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şer2

Arapça şrˁ kökünden gelen şarˁ شَرْع z "1. yol, rota, 2. özellikle İslam dininin yolu, İslami hukuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraˁa شَرَعَ z "1. başladı, girişti, 2. yasa koydu, düzenledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şerait

Arapça şarāˀiṭ شَرَائِط z "şartlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

şerare

Arapça şrr kökünden gelen şarār veya şarāra(t) شرارة z "kıvılcım" sözcüğünden alıntıdır.

şerbet

Arapça şrb kökünden gelen şarba(t) شربة z "1. bir defada içilen miktar, içim, 2. içecek şey, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şeref
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
akılık şaraf cāh camāl arturur [cömertlik şerefi, ikbali ve cemali artırır]

Köken

Arapça şrf kökünden gelen şaraf شرف z "1. yücelme, öne çıkma, 2. onur, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

şereflenmek, şereflendirmek, şerefsiz

Bu maddeye gönderenler

eşref, şerefe, şerif1 (eşraf), teşerrüf


07.04.2015
şerefe

Arapça şrf kökünden gelen şurafa(t) شرفه z "binada çıkıntı veya teras, ezan okunan balkon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinden türetilmiştir.

şerh

Arapça şrḥ kökünden gelen şarḥ شَرْح z "1. açma, yarıp içini çıkarma, 2. (bir metni) açıklama, yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شَرَحَ z "yardı, açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şeri1
şeri2

İngilizce sherry "bir tür tatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jérez "İspanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince oppidum Caesaris "Sezar kenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Caesar "Romalı devlet adamı" özel adından türetilmiştir.

şeri3

Fransızca chéri "sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cherir, cheriss- "sevmek, değer vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince carus "değerli" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kéh₂-ro-s (*kā́-ro-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keh₂- (*kā-) "sevmek" kökünden türetilmiştir.