şen

şemail

Ar şamāˀil شَمائل z [#şml faˁāˀil çoğ.] huylar, eşkal, karakteristikler Ar şimāl شِمال z [fiˁāl t.] aslî özellik, tabiat Ar şamala شَمَلَ zkucakladı

şemame

Ar şamāma(t) شمامة z [#şmm faˁāla(t) mr.] güzel kokusu için yetiştirilen bir tür mini kavun Ar şamma شمّ zgüzel koktu

şempanze

Fr chimpanzé İng chimpanzee bir tür büyük maymun Tshiluba kivili-chimpenze taklit-adam, a.a.

şems

Ar şams شمس z [#şms] güneş ≈ Aram şimşā שִׁמְשָׁא za.a. ≈ Akad şamşu, şamaş a.a.

şemsiye

Ar şamsīya(t) شمسيّة z [nsb.] göneşe mensup, güneşlik Ar şams شمس z [#şms] güneş +īya(t)1

şen

şenlik "yapılanma" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
ol vilāyetde ki merġzār ve çayırlar ve ot çok ola ve imāret ve şénlikden ıraġ ola şen "mamur ... mutlu" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
niteki köyü şén tutasıŋ ḥāṣılı artuk virür [mahsulü çok verir], kullukçı [hizmetkâr, köle] daχı şén olsa kullığı artuk ider şeneltmek "imar etmek" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ḥaḳ teˁalā diledi ki cihānı şénelde [mamur kıla]

≈ Erm şén շէն z1. meskûn, mamur, abad, 2. meskûn yer, köy ~? Fa *şen Ave şi-/şiti- yerleşmek, ikamet etmek, kalabalık olmak

Not: İslami döneme ait Farsça sözlüklerde bu sözcük görülmez. Ancak Erm şén, Gürc şeni "meskûn yer, köy" ve Süry şainā "meskûn yer, başarı, neşe" biçimleri, ortak İrani kaynağa işaret ederler.

Benzer sözcükler: şen şakrak, şeneltmek, şenlenmek, şenlik


22.05.2019
şenaat

Ar şanāˁa(t) شناعة z [#şnˁ faˁāla(t) msd.] kötülük, habislik, fesat Ar şanuˁa شنُع zçikin ve habis idi

şeni

Ar şanīˁ شنيع z [#şnˁ faˁīl sf.] çirkin, habis Ar şanuˁa شنع zçirkin idi

şeniyet

Ar şaˀn شأن z [#şAn faˁl msd.] şey, nesne, olgu ≈ Ar şayˀ شيء z [#şyA] a.a.

şer1

Ar şarr شرّ z [#şrr faˁl msd.] kötülük Ar şarra شرّ zkötülük etti

şer2

Ar şarˁ شَرْع z [#şrˁ faˁl msd.] 1. yol, rota, 2. özellikle İslam dininin yolu, İslami hukuk Ar şaraˁa شَرَعَ z1. başladı, girişti, 2. yasa koydu, düzenledi