şehir1

şefkat

Arapça şfḳ kökünden gelen şafḳa(t) شَفْقة z "merhamet, esirgeme, kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaḳa شَفَقَ z "kıstı, kıskandı, kaygılandı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

şeftali

Farsça şaftālū شفت آلو z "şeftali" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şaft شفت z "kaba, kalın" ve Farsça ālū آلو z "erik cinsi meyvelerin genel adı" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehadet

Arapça şhd kökünden gelen şahāda(t) شَهادة z "şahitlik, şehitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şehbender

Farsça şahbandar شه بندر z "«kral limanı», gümrük, gümrükçü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şah شه/شاه z "şah" ve Farsça bandar بندر z "liman" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehinşah

Farsça şahinşāh شهنشاه z "krallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyathiyānam χşāyathiya- deyiminden evrilmiştir.

şehir1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
civitas - Tr: saar vel χent [şaar, kent] şehremini "kent sorumlusu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, 1481 yılından önce]
anuŋ altına şehr emīni, anuŋ altına reīsül küttāb oturur şehircilik [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Şehircilik noktai nazarından iyi bir metot takip edilmiş şehir efsanesi [ Milliyet - gazete, 2000]
Ama dışarıya görüntülü bilgi sızmaması, buranın Amerikalıların 'urban legend' dedikleri bir sürü şehir efsanesine kaynak olmasına yol açıyor.

Köken

Farsça ve Orta Farsça şahr شهر z "il, memleket, kent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça χşathra- "krallık, devlet" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için şah1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ermenice aşχarh աշխարհ ("ülke" > "dünya") Eski Farsçadan alıntıdır. • Anadolu ağızlarında ve Kürtçede şar biçimi yaygındır.

Benzer sözcükler

başşehir, şar, şarlı, şehir efsanesi, şehircilik, şehirler arası, şehirleşmek, şehirli, şehirlilik, şehremini

Bu maddeye gönderenler

hemşeri, satrap, şehrayin, şehriyar


07.09.2017
şehir2

Arapça şhr kökünden gelen şahīr شهير z "tanınan, tanınmış, meşhur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi, tanındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şehir3

Arapça şhr kökünden gelen şahr شهر z "1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. takvim birimi olarak ay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şehit

Arapça şhd kökünden gelen şahīd شهيد z "tanık, din uğruna ölen kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice shd kökünden gelen sāhədā סהדא z "tanık, İsa'ya tanıklık eden, din fedaisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice səhad סהד z "tanık olmak, tanıklık etmek" fiilinden türetilmiştir.

şehla

Arapça şhl kökünden gelen şahlāˀ شهلاء z "siyaha çalan mavi gözlü kadın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşhal أشهل z "siyaha yakın mavi renk" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

şehrayin

Farsça şahr شهر z "şehir, ülke" ve Farsça āyīn آيين z "donatma" sözcüklerinin bileşiğidir.