şehir1

şefkat

Ar şafḳa(t) شَفْقة z [#şfḳ faˁla(t) msd.] merhamet, esirgeme, kayırma Ar şafaḳa شَفَقَ zkıstı, kıskandı, kaygılandı

şeftali

Fa şaftālū شفت آلو zşeftali § Fa şaft شفت zkaba, kalın Fa ālū آلو zerik cinsi meyvelerin genel adı

şehadet

Ar şahāda(t) شَهادة z [#şhd faˁāla(t) msd.] şahitlik, şehitlik Ar şahida شَهِدَ ztanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi

şehbender

Fa şahbandar شه بندر z«kral limanı», gümrük, gümrükçü § Fa şah شه/شاه zşah Fa bandar بندر zliman

şehinşah

Fa şahinşāh شهنشاه zkrallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı << EFa χşāyathiyānam χşāyathiya- a.a.

şehir1

[ Codex Cumanicus, 1303]
civitas - Tr: saar vel χent [şaar, kent] şehremini "kent sorumlusu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
anuŋ altına şehr emīni, anuŋ altına reīsül küttāb oturur şehircilik [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Şehircilik noktai nazarından iyi bir metot takip edilmiş şehir efsanesi [ Milliyet - gazete, 2000]
Ama dışarıya görüntülü bilgi sızmaması, buranın Amerikalıların 'urban legend' dedikleri bir sürü şehir efsanesine kaynak olmasına yol açıyor.

Fa/OFa şahr شهر zil, memleket, kent << EFa χşathra- krallık, devlet

 şah1

Not: Erm aşχarh աշխարհ ("ülke" > "dünya") Eski Farsçadan alıntıdır. • Anadolu ağızlarında ve Kürtçede şar biçimi yaygındır.

Benzer sözcükler: başşehir, şar, şarlı, şehir efsanesi, şehircilik, şehirler arası, şehirleşmek, şehirli, şehirlilik, şehremini

Bu maddeye gönderenler: hemşeri, satrap, şehrayin, şehriyar


07.09.2017
şehir2

Ar şahīr شهير z [#şhr faˁīl sf.] tanınan, tanınmış, meşhur Ar şahara شهر zbelirdi, tanındı

şehir3

Ar şahr شهر z [#şhr faˁl msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. takvim birimi olarak ay Ar şahara شهر zbelirdi

şehit

Ar şahīd شهيد z [#şhd faˁīl sf.] tanık, din uğruna ölen kişi Aram sāhədā סהדא z [#shd] tanık, İsa'ya tanıklık eden, din fedaisi Aram səhad סהד ztanık olmak, tanıklık etmek

şehla

Ar şahlāˀ شهلاء z [#şhl faˁlā sf. fem.] siyaha çalan mavi gözlü kadın Ar aşhal أشهل z [afˁal sf.] siyaha yakın mavi renk

şehrayin

§ Fa şahr شهر zşehir, ülke Fa āyīn آيين zdonatma