şeftali

şedit

Arapça şdd kökünden gelen şadīd شديد z "sert, katı, pek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şef

Fransızca chef "baş, reis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *capo "baş" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şefaat

Arapça şfˁ kökünden gelen şafāˁa(t) شَفاعة z "kefil olma, birinin ceremesini veya azatlık bedelini üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa شَفَعَ z "çift koştu, ikiledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeffaf

Arapça şff kökünden gelen şaffāf شفّاف z "çok ince ve ışık geçiren (kumaş, tül)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaffa شفّ z "şeffaf idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

şefkat

Arapça şfḳ kökünden gelen şafḳa(t) شَفْقة z "merhamet, esirgeme, kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaḳa شَفَقَ z "kıstı, kıskandı, kaygılandı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

şeftali
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
persicum - Fa & Tr: saftalu

Köken

Farsça şaftālū شفت آلو z "şeftali" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şaft شفت z "kaba, kalın" ve Farsça ālū آلو z "erik cinsi meyvelerin genel adı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için alıç maddesine bakınız.

Ek açıklama

▪ Meninski, Thesaurus sf. I.923 s.v. buse, şeftālü sözcüğünün "öpücük, buse" anlamında kullanıldığını belirtir. • Fransızca pêche, İngilizce peach, Almanca Pfirsich "şeftali" sözcükleri ilk kez 6. yy'da kaydedilen Geç Latince persica veya persicus "Fars elması" biçiminden türerler ( ▪ Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 6:282).


10.12.2015
şehadet

Arapça şhd kökünden gelen şahāda(t) شَهادة z "şahitlik, şehitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şehbender

Farsça şahbandar شه بندر z "«kral limanı», gümrük, gümrükçü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şah شه/شاه z "şah" ve Farsça bandar بندر z "liman" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehinşah

Farsça şahinşāh شهنشاه z "krallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyathiyānam χşāyathiya- deyiminden evrilmiştir.

şehir1

Farsça ve Orta Farsça şahr شهر z "il, memleket, kent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça χşathra- "krallık, devlet" sözcüğünden evrilmiştir.

şehir2

Arapça şhr kökünden gelen şahīr شهير z "tanınan, tanınmış, meşhur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi, tanındı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.