şef

şebnem

Farsça şabnam شبنم z "çiy" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şab شب z "gece" ve Farsça nam نم z "yaşlık, nem" sözcüklerinin bileşiğidir.

şecaat

Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁa(t) شَجاعة z "yiğitlik, civanmertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacuˁa شَجُعَ z "yiğit idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şecere

Arapça şcr kökünden gelen şacara(t) شَجَرَة z "1. ağaç, 2. (mec.) soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

şedde

Arapça şdd kökünden gelen şadda(t) شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şedit

Arapça şdd kökünden gelen şadīd شديد z "sert, katı, pek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şef
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
şef: Baş, reis, müdür. Şef dorkestra, şef dö gar.

Köken

Fransızca chef "baş, reis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *capo "baş" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

milli şef, şef garson, şef salatası, şeflik


04.05.2015
şefaat

Arapça şfˁ kökünden gelen şafāˁa(t) شَفاعة z "kefil olma, birinin ceremesini veya azatlık bedelini üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa شَفَعَ z "çift koştu, ikiledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeffaf

Arapça şff kökünden gelen şaffāf شفّاف z "çok ince ve ışık geçiren (kumaş, tül)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaffa شفّ z "şeffaf idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

şefkat

Arapça şfḳ kökünden gelen şafḳa(t) شَفْقة z "merhamet, esirgeme, kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaḳa شَفَقَ z "kıstı, kıskandı, kaygılandı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

şeftali

Farsça şaftālū شفت آلو z "şeftali" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şaft شفت z "kaba, kalın" ve Farsça ālū آلو z "erik cinsi meyvelerin genel adı" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehadet

Arapça şhd kökünden gelen şahāda(t) شَهادة z "şahitlik, şehitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.