şedde

şebek

Arapça şbk kökünden gelen şabak شَبَك z "ağ, network" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka(t) شَبَكَة z "bir ağ parçası, özellikle yüze takılan ağ şeklinde perde" sözcüğünün faˁal vezninde türevidir.

şebeke

Arapça şbk kökünden gelen şabaka(t) شبكة z "ağ, balık ağı, dokuma, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka شبك z "ağ ördü" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sebek סֶבֶך z "ağ" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice sābak סָבַך z "ağ örme, dokuma, çit ve kafes yapma" fiili ile eş kökenlidir. )

şebnem

Farsça şabnam شبنم z "çiy" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şab شب z "gece" ve Farsça nam نم z "yaşlık, nem" sözcüklerinin bileşiğidir.

şecaat

Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁa(t) شَجاعة z "yiğitlik, civanmertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacuˁa شَجُعَ z "yiğit idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şecere

Arapça şcr kökünden gelen şacara(t) شَجَرَة z "1. ağaç, 2. (mec.) soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

şedde
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed-i Daî, Çengname, 1406]
Dizilmiş şedde şedde incülerden

Köken

Arapça şdd kökünden gelen şadda(t) شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için şiddet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

şeddeli


24.09.2017
şedit

Arapça şdd kökünden gelen şadīd شديد z "sert, katı, pek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şef

Fransızca chef "baş, reis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *capo "baş" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şefaat

Arapça şfˁ kökünden gelen şafāˁa(t) شَفاعة z "kefil olma, birinin ceremesini veya azatlık bedelini üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa شَفَعَ z "çift koştu, ikiledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeffaf

Arapça şff kökünden gelen şaffāf شفّاف z "çok ince ve ışık geçiren (kumaş, tül)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaffa شفّ z "şeffaf idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

şefkat

Arapça şfḳ kökünden gelen şafḳa(t) شَفْقة z "merhamet, esirgeme, kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaḳa شَفَقَ z "kıstı, kıskandı, kaygılandı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.