şecere

şebboy

Farsça şabbūy veya şab-anbūy شبّوى/شب أنبوى z "«gece kokan», sarı menekşe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça şab شب z "gece" (NOT: Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşap- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kşapā sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir.

şebek

Arapça şbk kökünden gelen şabak شَبَك z "ağ, network" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka(t) شَبَكَة z "bir ağ parçası, özellikle yüze takılan ağ şeklinde perde" sözcüğünün faˁal vezninde türevidir.

şebeke

Arapça şbk kökünden gelen şabaka(t) شبكة z "ağ, balık ağı, dokuma, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabaka شبك z "ağ ördü" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sebek סֶבֶך z "ağ" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice sābak סָבַך z "ağ örme, dokuma, çit ve kafes yapma" fiili ile eş kökenlidir. )

şebnem

Farsça şabnam شبنم z "çiy" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şab شب z "gece" ve Farsça nam نم z "yaşlık, nem" sözcüklerinin bileşiğidir.

şecaat

Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁa(t) شَجاعة z "yiğitlik, civanmertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacuˁa شَجُعَ z "yiğit idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şecere
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
şecere atlığ yığaçniŋ tüpinde tüştiler ['şecere' adlı ağacın dibinde indiler] [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ˁışḳ-ı ḥaḳīḳī bir şeceredür ki, ˁaṣlı [kökü] fenā olur ve budakları vefā olur

Köken

Arapça şcr kökünden gelen şacara(t) شَجَرَة z "1. ağaç, 2. (mec.) soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

eşcar, şecer, şecerelenmek

Bu maddeye gönderenler

meşcere


20.08.2017
şedde

Arapça şdd kökünden gelen şadda(t) شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şedit

Arapça şdd kökünden gelen şadīd شديد z "sert, katı, pek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şef

Fransızca chef "baş, reis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *capo "baş" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şefaat

Arapça şfˁ kökünden gelen şafāˁa(t) شَفاعة z "kefil olma, birinin ceremesini veya azatlık bedelini üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa شَفَعَ z "çift koştu, ikiledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeffaf

Arapça şff kökünden gelen şaffāf شفّاف z "çok ince ve ışık geçiren (kumaş, tül)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaffa شفّ z "şeffaf idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.