şayet

şavarma

Ar şawarma döner kebabı (Suriye ve Lübnan'da) TTü çevirme

şavk

?

şavulla|mak

Fa şāğūl/şāhūl şakul ≈ Ar şāḳūl شقل za.a.

şayak

≈ TTü saya çuhaya benzer bir kumaş ?

şayan

Fa şāyān شايان zmümkün, uyan, olur Fa şāyistan, şāy- شايستن, شاى zmümkün olmak, uymak +ā(n) ≈ Ave χşi-/χşāy- muktedir olmak, gücü yetmek

şayet

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
endīşe eyledi kim şāyed [ola ki] oşbu çetüğüŋ [bu kedinin] gitmiş kuvveti girü yirine gele [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
eger katıŋa varsan, ḥāliŋi ˁarż itseŋ, şāyed ki saŋa da bir ˁaṭāsı [ola ki sana da bir yardımı] irişe-idi

Fa şāyad شايد zuygundur, olur, ola Fa şāyistan, şāy- شايستن, شاى zmümkün olmak, uymak

 şayan

Not: Türkçe kullanımı şāyed ki "ola ki" deyiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler: şayeste


26.08.2015
şayi

Ar şāyiˁ شايع z [#şyˁ fāˁil fa.] yayılan (haber), şüyu eden Ar şāˁa شاع zyayıldı, etrafa dağıldı

şayia

Ar şāyiˁa(t) شايعة z [#şyˁ fāˁila(t) fa. fem.] yayılan veya dağılan şey

şayka

Rus şayka шайка ztekne, leğen

şayze

Alm Scheisse dışkı Ger *skeutan atmak, fırlatmak, saçmak

şeamet

Ar şiˀāma(t) شىٔامة z [#şAm faˁāla(t) msd.] 1. sol taraf, 2. uğursuz ve meymenetsiz olma ≈ Ar şuˀm شؤم z [fuˁl msd.] a.a.