şasi

şarm

Fransızca charme "1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carmen, carmin- "şarkı, büyü" sözcüğünden evrilmiştir.

şarman

Fransızca charmant "büyüleyici, cazip, sevimli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charmer "büyülemek, cezbetmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

şart1

Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z "koşul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice srṭ kökünden gelen sereṭ סרטא z "bıçak ucuyla yapılan çentik, yazı, yazıt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice səraṭ "çentmek, işaretlemek" fiilinden türetilmiştir. )

şart2

Fransızca charte "belge, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır.

şaryo

Fransızca chariot "1. dört tekerli yük arabası, 2. daktilonun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen carrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Fransızca char "at arabası" sözcüğünden türetilmiştir.

şasi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hilali Ahmer (dergi), 1930]
yayları uzun elastikî ve mümkün mertebe amortisseur'lü bir şasi

Köken

Fransızca châssis "at arabasının ana gövdesi [esk.], otomobil gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca châsse "sandık, sanduka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen capsa sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kasa maddesine bakınız.


27.10.2013
şaş|mak

Orta Türkçe şaş- "ürkmek, hayret etmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe saş "ürkek, şaşkın" fiili ile eş kökenlidir.

şaşaa

Arapça şˁ kökünden gelen şaˁşaˁa(t) شعشعة z "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük şaˁşaˁa شعشع z "parıldadı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

şaşı

Eski Türkçe saşı "şaşkın, birbirini tutmaz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saş- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

şaşkaloz

Türkiye Türkçesi şaş- ve Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kal- sözcüklerinin bileşiği olabilir; ancak bu kesin değildir.

şatafat

Arapça şṭf kökünden gelen şaṭf شطف z "1. Mısır'da Memluk hükümdarlarının egemenlik alameti olan sancak, 2. bezeme, dalkavukluk" sözcüğünden türetilmiştir.