şarlot

şark

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şarkı

Türkiye Türkçesi çağırgı sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çağır- fiilinden türetilmiştir.

şarküteri

Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir.

şarla|mak

car veya şar "bağırma ve çağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

şarlatan

Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şarlot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1941]
pasta, gato, şarlot

Köken

Fransızca charlotte "elma marmeladı ve eklem kırıntılarıyla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Charlotte "bir kadın adı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Charlot "küçük Charles, bir erkek adı" sözcüğünün fiilidir.

Daha fazla bilgi için kral maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızcada 1804'ten itibaren kaydedilen sözcüğün adlandırılma gerekçesi meçhuldür.


16.02.2018
şarm

Fransızca charme "1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carmen, carmin- "şarkı, büyü" sözcüğünden evrilmiştir.

şarman

Fransızca charmant "büyüleyici, cazip, sevimli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charmer "büyülemek, cezbetmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

şart1

Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z "koşul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice srṭ kökünden gelen sereṭ סרטא z "bıçak ucuyla yapılan çentik, yazı, yazıt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice səraṭ "çentmek, işaretlemek" fiilinden türetilmiştir. )

şart2

Fransızca charte "belge, protokol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır.

şaryo

Fransızca chariot "1. dört tekerli yük arabası, 2. daktilonun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen carrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Fransızca char "at arabası" sözcüğünden türetilmiştir.