şarla|mak

şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

şark

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şarkı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şarküteri

Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir.

şarla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
şarlamak: öfke ile bağırmak

Köken

car veya şar "bağırma ve çağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için şar maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Akarsu sesi" anlamında kullanılan şar biçiminden ziyade car/çar grubu ile ilgili görünüyor.


09.09.2017
şarlatan

Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şarlot

Fransızca charlotte "elma marmeladı ve eklem kırıntılarıyla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Charlotte "bir kadın adı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Charlot "küçük Charles, bir erkek adı" sözcüğünün fiilidir.

şarm

Fransızca charme "1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carmen, carmin- "şarkı, büyü" sözcüğünden evrilmiştir.

şarman

Fransızca charmant "büyüleyici, cazip, sevimli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charmer "büyülemek, cezbetmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

şart1

Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z "koşul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice srṭ kökünden gelen sereṭ סרטא z "bıçak ucuyla yapılan çentik, yazı, yazıt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice səraṭ "çentmek, işaretlemek" fiilinden türetilmiştir. )