şark

şarap

Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

şarapnel

İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

şarbon

Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir.

şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

şark
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, 1300 yılından önce]
[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şarḳa ġarba seyr kıldı dü-nīm

Köken

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Benzer sözcükler

şarki, şarkiyat, şarkiyatçılık

Bu maddeye gönderenler

maşrık, müsteşrik, siroko


17.04.2015
şarkı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şarküteri

Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir.

şarla|mak

car veya şar "bağırma ve çağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

şarlatan

Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şarlot

Fransızca charlotte "elma marmeladı ve eklem kırıntılarıyla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Charlotte "bir kadın adı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Charlot "küçük Charles, bir erkek adı" sözcüğünün fiilidir.