şarkı

şarapnel

İng shrapnel parça tesirli top mermisi öz Henry Shrapnel İngiliz general (1761-1842)

şarbon

Fr charbon 1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam << Lat carbon kömür

şarj

Fr charge yük << OLat *carrica araba yükü

şarjör

Fr chargeur yükleyici Fr charger yüklemek +(t)or

şark

Ar şarḳ شرق z [#şrḳ faˁl msd.] gün doğumu, doğu Ar şaraḳa شرق zkızardı, aydınlandı, güneş doğdu (≈ İbr #srḳ סרק zkırmızı ≈ Akad şarḳu kan )

şarkı

"neşeli ve hafif usulde nakaratlı müzik parçası" [ Ali Ufkî Bey, Mecmua-i Saz u Söz, 1665]
"telli bir Türkmen çalgısı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
sāzendegān-ı şarḳīcıyān: bu sāz, çārtāya benzer tel sāzıdır, Türkmenler çalarak ˁubūr iderler.

<<? TTü çağırgı TTü çağır-

 çağır-

Not: Ar şarḳī "doğuya ait, doğulu" sözcüğüyle anlam ilişkisi kurulamaz. • Anadolu ağızlarında "şehirli" anlamına gelen bir deyimden uyarlanmış olması da mümkün görünüyor. Karş. türkī "köylü havası"; Evliya Çelebi'de şarıkdı (Türkmen lisanında "şehirli oldu"). • Erm şark շարք "makam" ve şaragan շարական "bir tür makamlı ilahi" sözcükleriyle ilgisi uzak olasılıktır.

Benzer sözcükler: şarkıcı


30.10.2020
şarküteri

Fr charcuterie işlenmiş et ürünleri satan dükkân § Fr char et (<< Lat caro, carn- ) Lat cuit pişmiş

şarla|mak

onom car/şar bağırma ve çağırma sesi +lA-

şarlatan

Fr charlatan çok konuşan, sahtekâr İt ciarlatano a.a. İt ciarlare gürültülü konuşmak onom

şarlot

Fr charlotte elma marmeladı ve eklem kırıntılarıyla yapılan bir tür tatlı öz Charlotte [f.] bir kadın adı öz Charlot [küç.] küçük Charles, bir erkek adı

şarm

Fr charme 1. büyü amacıyla söylenen makamlı dua, büyü, sihir, 2. baştan çıkarma yeteneği, cazibe << Lat carmen, carmin- şarkı, büyü