şarjör

şarampol

Macarca sorompó "kazıklardan oluşan çit, parmaklık" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Orta Aşağı Almanca schrancpaum "çit kazığı" sözcüğünden alıntıdır.

şarap

Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

şarapnel

İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

şarbon

Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir.

şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Muhsin Bey'in odasından bir şarjör sesi işittiğini, hemen o odaya koştuğunu

Köken

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.


13.01.2015
şark

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şarkı

Türkiye Türkçesi çağırgı sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çağır- fiilinden türetilmiştir.

şarküteri

Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir.

şarla|mak

car veya şar "bağırma ve çağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

şarlatan

Fransızca charlatan "çok konuşan, sahtekâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen ciarlatano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ciarlare "gürültülü konuşmak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.