şarbon

şapşal

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şar

Eski Türkçe şar "akar su sesi, yağmur sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

şarampol

Macarca sorompó "kazıklardan oluşan çit, parmaklık" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Orta Aşağı Almanca schrancpaum "çit kazığı" sözcüğünden alıntıdır.

şarap

Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

şarapnel

İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

şarbon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
şarbon: Hayvanlardan insanlara da geçen ve kara kabarcık denilen bir hastalık.

Köken

Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için karbon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Şarbon hastalığında oluşan siyah çıbanlardan ötürü.


01.01.2011 den önce
şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

şark

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şarkı

Türkiye Türkçesi çağırgı sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çağır- fiilinden türetilmiştir.

şarküteri

Fransızca charcuterie "işlenmiş et ürünleri satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca char "et" (NOT: Bu sözcük Latince caro, carn- sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir.