şarapnel

şaplak

Türkiye Türkçesi şapla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

şapşal

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şar

Eski Türkçe şar "akar su sesi, yağmur sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

şarampol

Macarca sorompó "kazıklardan oluşan çit, parmaklık" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Orta Aşağı Almanca schrancpaum "çit kazığı" sözcüğünden alıntıdır.

şarap

Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

şarapnel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
şarapnel: Muharebede istimal olunan bir nevi mermi.

Köken

İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce sözcük 1806-12 İspanya Harbi'nde kullanıma girmiştir.


30.10.2014
şarbon

Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir.

şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

şark

Arapça şrḳ kökünden gelen şarḳ شرق z "gün doğumu, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "kızardı, aydınlandı, güneş doğdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #srḳ סרק z "kırmızı" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şarḳu "kan" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şarkı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.