şarapnel

şaplak

TTü şapla- +Uk

şapşal

?

şar

<< ETü şar akar su sesi, yağmur sesi onom

şarampol

Mac sorompó kazıklardan oluşan çit, parmaklık OAAlm schrancpaum çit kazığı

şarap

Ar şarāb شراب z [#şrb faˁāl ] her türlü içecek, içki Ar şaraba شَرَبَ ziçti

şarapnel

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
şarapnel: Muharebede istimal olunan bir nevi mermi.

İng shrapnel parça tesirli top mermisi öz Henry Shrapnel İngiliz general (1761-1842)

Not: İngilizce sözcük 1806-12 İspanya Harbi'nde kullanıma girmiştir.


30.10.2014
şarbon

Fr charbon 1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam << Lat carbon kömür

şarj

Fr charge yük << OLat *carrica araba yükü

şarjör

Fr chargeur yükleyici Fr charger yüklemek +(t)or

şark

Ar şarḳ شرق z [#şrḳ faˁl msd.] gün doğumu, doğu Ar şaraḳa شرق zkızardı, aydınlandı, güneş doğdu (≈ İbr #srḳ סרק zkırmızı ≈ Akad şarḳu kan )

şarkı

<<? TTü çağırgı TTü çağır-