şarampol

şaperon

Fransızca ve İngilizce chaperon "1. büyük kadın başlığı, kapüşon, 2. dadı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chape "külah, külahlı cübbe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince cappa sözcüğünden evrilmiştir.

şapka

Arapça şbk kökünden gelen şabaka(t) شبكة z "1. balık ağı, her türlü ağ, 2. bir tür başlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice śibkā סֽבְכָא z "1. ağ, 2. bir tür başlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen śəbākah סְבְכה z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 950) İbranice sözcük Akatça şabikū "bir tür baş örtüsü" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 17/1.11)

şaplak

Türkiye Türkçesi şapla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

şapşal

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şar

Eski Türkçe şar "akar su sesi, yağmur sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

şarampol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"parmaklık" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
χandak kenārınca cümle kalın direkler ile şarampo taˁbir etdikleri parmaklık çevürmişlerdür [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şarampoy شرانپوى: Palanga ve kale varoşunun kazık ağaç kakılarak yapılan barūsu

Köken

Macarca sorompó "kazıklardan oluşan çit, parmaklık" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Orta Aşağı Almanca schrancpaum "çit kazığı" sözcüğünden alıntıdır.


24.10.2014
şarap

Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

şarapnel

İngilizce shrapnel "parça tesirli top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Henry Shrapnel "İngiliz general (1761-1842)" özel adından türetilmiştir.

şarbon

Fransızca charbon "1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carbon "kömür" sözcüğünden evrilmiştir.

şarj

Fransızca charge "yük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *carrica "araba yükü" biçiminden evrilmiştir.

şarjör

Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.