şarampol

şaperon

Fr/İng chaperon 1. büyük kadın başlığı, kapüşon, 2. dadı Fr chape külah, külahlı cübbe << Lat cappa

şapka

Ar şabaka(t) شبكة z [#şbk faˁala(t) ] 1. balık ağı, her türlü ağ, 2. bir tür başlık ≈ Aram śibkā סֽבְכָא z1. ağ, 2. bir tür başlık ≈ İbr śəbākah סְבְכה za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 950)≈ Akad şabikū bir tür baş örtüsü (Kaynak: CAD sf. 17/1.11)

şaplak

TTü şapla- +Uk

şapşal

?

şar

<< ETü şar akar su sesi, yağmur sesi onom

şarampol

"parmaklık" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
χandak kenārınca cümle kalın direkler ile şarampo taˁbir etdikleri parmaklık çevürmişlerdür [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şarampoy شرانپوى: Palanga ve kale varoşunun kazık ağaç kakılarak yapılan barūsu

Mac sorompó kazıklardan oluşan çit, parmaklık OAAlm schrancpaum çit kazığı


24.10.2014
şarap

Ar şarāb شراب z [#şrb faˁāl ] her türlü içecek, içki Ar şaraba شَرَبَ ziçti

şarapnel

İng shrapnel parça tesirli top mermisi öz Henry Shrapnel İngiliz general (1761-1842)

şarbon

Fr charbon 1. kömür, 2. bir hayvan hastalığı, karakabarcık, ruam << Lat carbon kömür

şarj

Fr charge yük << OLat *carrica araba yükü

şarjör

Fr chargeur yükleyici Fr charger yüklemek +(t)or