şar

şar

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
şar şur [[şiddetle yağan sağanak yağmurun sesini anlatır. (...) Bu sözcükteki şın (ş) cim'den (c) dönüşmüştür.]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şar (...) şarıl şarıl (...) şarıltı (...) şarıldamak

<< ETü şar akar su sesi, yağmur sesi onom

 şır

Benzer sözcükler: şarıl, şarıl şurul, şarıldamak, şarıldak, şarıltı, şarlağan, şarlak

Bu maddeye gönderenler: çarçur, şarla-


22.09.2019
şehir1

Fa/OFa şahr شهر zil, memleket, kent << EFa χşathra- krallık, devlet