şapka

şap1

<< ETü şap/çap tokat sesi, dudak sesi, kırbaç sesi onom

şap2

Fa şāb شاب zşap maddesi, alumen Ar şabb شبّ z [#şbb faˁl ] 1. Yemen'den gelen parıltılı beyaz taş, 2. bu taştan elde edilen şap veya zaç maddesi Ar şabba سَبّ zparıldadı, kıvılcımlandı

şap3

Fr chape 1. dış giysi, manto, cübbe, 2. herhangi bir şeyin dış katmanı, beton üzerine çekilen ince çimento tabakası << OLat cappa külahlı cübbe

şapel

Fr chapelle küçük kilise << OLat cappella [küç.] Tours kentinde Aziz Martin'in cübbesinin saklandığı yer (vi), ziyaretgâh ve dua yeri (ix) OLat cappa külah, külahlı cübbe +ell°

şaperon

Fr/İng chaperon 1. büyük kadın başlığı, kapüşon, 2. dadı Fr chape külah, külahlı cübbe << Lat cappa

şapka

"Hıristiyan başlığı" [ Gazavat-ı Sultan Murad, <1451]
χınzīrχanesine varub yüzin yére kodukdan soŋra başından şabḳasın çıkarub [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
sciapchá: chappello di greci & berrette di ogni sorte di cristiani [Yunan ve her çeşit Hıristiyan başlığı]

Ar şabaka(t) شبكة z [#şbk faˁala(t) ] 1. balık ağı, her türlü ağ, 2. bir tür başlık ≈ Aram śibkā סֽבְכָא z1. ağ, 2. bir tür başlık ≈ İbr śəbākah סְבְכה za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 950)≈ Akad şabikū bir tür baş örtüsü (Kaynak: CAD sf. 17/1.11)

 şebeke

Not: MÖ 1. binyıl başlarından beri Ortadoğu dillerinde görülen şabik/şabak grubu sözcükler, "1. ağ, 2. baş örtüsü, 3. gömlek" anlamlarını taşır. Karş. şelişepik.

Benzer sözcükler: baca şapkası, şapka işareti, şapkacı, şepke, silindir şapka


28.02.2019
şaplak

TTü şapla- +Uk

şapşal

?

şar

<< ETü şar akar su sesi, yağmur sesi onom

şarampol

Mac sorompó kazıklardan oluşan çit, parmaklık OAAlm schrancpaum çit kazığı

şarap

Ar şarāb شراب z [#şrb faˁāl ] her türlü içecek, içki Ar şaraba شَرَبَ ziçti