şapel

şantöz

Fransızca chanteuse "kadın şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir.

şanzıman

Fransızca changement de vitesse "otomobilde vites değiştirme kutusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca changement "değişim, değiştirme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca changer "değiştirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

şap1

Eski Türkçe şap veya çap "tokat sesi, dudak sesi, kırbaç sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şap2

Farsça şāb شاب z "şap maddesi, alumen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça şbb kökünden gelen şabb شبّ z "1. Yemen'den gelen parıltılı beyaz taş, 2. bu taştan elde edilen şap veya zaç maddesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça şabba سَبّ z "parıldadı, kıvılcımlandı" fiilinin faˁl vezninde türevidir.

şap3

Fransızca chape "1. dış giysi, manto, cübbe, 2. herhangi bir şeyin dış katmanı, beton üzerine çekilen ince çimento tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cappa "külahlı cübbe" sözcüğünden evrilmiştir.

şapel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
şapel duvarlarının tezyinatını hazirlayan Jozef ve Yuvanidis adındaki Bizans zenginlerinin

Köken

Fransızca chapelle "küçük kilise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cappella "Tours kentinde Aziz Martin'in cübbesinin saklandığı yer (vi), ziyaretgâh ve dua yeri (ix)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince cappa "külah, külahlı cübbe" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için şap3 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

a kapella


17.08.2017
şaperon

Fransızca ve İngilizce chaperon "1. büyük kadın başlığı, kapüşon, 2. dadı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chape "külah, külahlı cübbe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince cappa sözcüğünden evrilmiştir.

şapka

Arapça şbk kökünden gelen şabaka(t) شبكة z "1. balık ağı, her türlü ağ, 2. bir tür başlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice śibkā סֽבְכָא z "1. ağ, 2. bir tür başlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen śəbākah סְבְכה z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 950) İbranice sözcük Akatça şabikū "bir tür baş örtüsü" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 17/1.11)

şaplak

Türkiye Türkçesi şapla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

şapşal

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

şar

Eski Türkçe şar "akar su sesi, yağmur sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.