şap1

şanti

Fr crème chantilly Chantilly kaymağı, şekerle çırpılmış kaymak öz Chantilly Fransa'da bir kent

şantiye

Fr chantier inşaat iskelesi, inşaat yeri << Lat cantharius yük atı, beygir

şantör

Fr chanteur erkek şarkıcı Fr chanter şarkı söylemek +(t)or << Lat cantare a.a.

şantöz

Fr chanteuse kadın şarkıcı Fr chanter şarkı söylemek +os°

şanzıman

Fr changement de vitesse otomobilde vites değiştirme kutusu Fr changement değişim, değiştirme Fr changer değiştirmek +ment°

şap1

ETü: şap şap [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı şab şab boyunladı [tokatladı] (...) ol kaġunuġ şab şab yidi [ağsını şaplatarak kavun yedi] (...) çab çab [kamçı şaklaması ve dudağın şapırtısı sesi] (...) ol erük çab çab yidi [ağzını şaplatarak erik yedi] TTü: şapıldu [ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
çāk [Fa.]: (...) ve öpmek şapıldusı şapır [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şapırdamak: Acele yerken dudak şaplamak (...) şapır şapır, şapırtı

<< ETü şap/çap cilde vurma sesi, dudak sesi, kırbaç sesi onom

Not: Zayıf basamağı şıp şeklindedir. Çap/çıp onomatopesiyle eşdeğerdir. Karş. çıplak. Ayrıca karş. çarp-, yap-.

Benzer sözcükler: şapır şapır, şapır şupur, şapırdamak, şapırdatmak, şapırtı, şaplamak, şappadak

Bu maddeye gönderenler: şaplak, şıp (şıpıdık, şipşak)


07.08.2021
şap2

Fa şāb شاب zşap maddesi, alumen Ar şabb شبّ z [#şbb faˁl ] 1. Yemen'den gelen parıltılı beyaz taş, 2. bu taştan elde edilen şap veya zaç maddesi Ar şabba سَبّ zparıldadı, kıvılcımlandı

şap3

Fr chape 1. dış giysi, manto, cübbe, 2. herhangi bir şeyin dış katmanı, beton üzerine çekilen ince çimento tabakası << OLat cappa külahlı cübbe

şapel

Fr chapelle küçük kilise << OLat cappella [küç.] Tours kentinde Aziz Martin'in cübbesinin saklandığı yer (vi), ziyaretgâh ve dua yeri (ix) OLat cappa külah, külahlı cübbe +ell°

şaperon

Fr/İng chaperon 1. büyük kadın başlığı, kapüşon, 2. dadı Fr chape külah, külahlı cübbe << Lat cappa

şapka

Ar şabaka(t) شبكة z [#şbk faˁala(t) ] 1. balık ağı, her türlü ağ, 2. bir tür başlık ≈ Aram śibkā סֽבְכָא z1. ağ, 2. bir tür başlık ≈ İbr śəbākah סְבְכה za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 950)≈ Akad şabikū bir tür baş örtüsü (Kaynak: CAD sf. 17/1.11)